چرا آیین نامه های جایزه فروش تغییر می کنند؟

حتما" بارها شنیده اید که فروشندگان و سرپرستان فروش از تغییرات آیین نامه های جایزه فروش (پورسانت) شکایت دارند و اظهار می کنند تا روش محاسبه پورسانت و اجرای آنرا یاد می گیریم مجددا" آیین نامه عوض می شود و مشخص نیست این همه تغییرات برای چیست و آیا اصلا" لازم است؟

برنامه ریزی آرمانی برای واحدهای تصمیم بر مبنای تکنیک GP-DEA با بهره گیری از مقادیر فازی و رباست

آرمان گزاری برای واحدهای تصمیم ائم از شعبات، کارخانه ها و یا حتی پرسنل و مشتریان در فضای کسب و کار مرسوم است اما آرمان ها باید دارای ویژگی های خاصی باشند تا بتوانند به اندازه کافی مشوق و تاثیر گذار باشند. آرمان های سخت گیرانه نا امید کننده و آرمان های سهل گیرانه کسل ننده خواهند بود همچنین به دلیل عدم قطعیت در فضای آرمانی نیاز به بهره گیری از مقادیر غیر قطعی و فازی با توابع خاص می باشد . در این مقاله با بهره گیر از مقادیر فازی و رباست به ارائه تکنیکی برای ارمان گزاری پرداخته شده است.

نقش اسمارت فون ها در نرم افزارهای تجاری

شاید اگر چند سال پیش یک نفر به ما می گفت که تلفن همراه به قدری پیشرفته خواهد شد که جای لپ تاپ یا ابزارهای دیجیتالی دیگری را خواهد گرفت، باورش برایمان سخت بود اما در حال حاضر همه چیز تغییر کرده است. دستگاه های اسمارت فون (گوشی هوشمند) و تبلت ها رشد چشم گیری کرده و سرعت تولید این ابزارها هم بسیار بیشتر از قبل شده است.

ارزیابی پایداری زنجیره تامین با بهره گیری از تکنیک شبکه ای تحلیل پوششی داده ها پویا

زنجیره تامین پایدار به عنوان رویکردی نوین در زنجیره تامین که به صورت همزمان تمامی معیارهای اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی را در نظر می گیرد. همواره مورد توجه مدیران و صاحب نظران بوده است. به دلیل اینکه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به صورت یکپارچه به عنوان یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران بوده است.در این مقاله الگریتمی ارائه شده است که می بتواند کارایی زنجیره تامین را به صورت یکپارچه و با در نظر داشتن تمامی معیارهای زنجیره تامین پایدار ارزیابی نماید.

 

پیش بینی عملکرد آینده با بهره گیری از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده های پویا بر مبنای معیارهای تامین کننده سبز

 

یکی از قدرتمند ترین تکنیک های پیش بینی آینده ، تکنیک شبکه عصبی مصنوعی است که با دقت بالایی به پیش بینی آینده می پردازد. پیش بینی اینده منجر به آن می گردد که تصمیم گیرندگان بتوانند قبل از وقوع به برنامه ریزی پیش گیرانه بپردازند. لذا راهکارهای تحلیل پوششی داده ها از حالت درمان برای ناکارایی به سوی پیشگیری ناکارایی در حرکت خواهد بود. در این مقاله با پیش بینی اینده اجازه وقوع زیان داده نمی شود.